Om Tandklinikken Jerismosevej

Klinikken blev grundlagt i begyndelsen af 50’erne af Tandlæge Kirsten Sigaard og siden midten af 70’erne videreført af Ulrik Daugaard. I juli 2016 har der været endnu et generationsskifte, og videreføres i dag af tandlæge Lars Rosendahl.

Tandkliknikken Jerismosevej har altid fulgt med udviklingen og er en top moderne klinik med det nyeste udstyr. Vi tilstræber et hyggeligt og trygt miljø og behandler i dag 3. generation af mange familier.

Du kan køre lige til døren, og kørestolsbrugere kommer nemt ind i klinikken.

 

Billede af klinikken Billede af klinikken

Vores målsætninger
Vores målsætning er at være blandt de førende tandklinikker, hvor udvikling og teknologi er hovedparametre, og alle patienter skal, efter behandling på klinikken, være tilfredse og have et positivt indtryk

Vi skal kunne give patienterne den optimale behandling såvel tandplejemæssigt som medmenneskeligt. Planlægning af nuværende og kommende behandlingsmæssige forhold, som begrænser skader og deres opståen.

Vi har, og skal altid have optimale fysiske rammer, herunder arbejdsmiljø for alle på klinikken.Personalet skal efteruddannes og der igennem opnå den nyeste viden om de enkeltes arbejdsområder. Vi vedligeholder udstyr løbende samt indkøber og fornyer inventar og indretning for hele tiden at være på forkant.