Det er desværre ikke muligt at booke tider online, da alle aftaler skal foretages personligt ved telefonisk aftale eller via e-mail konsultation.

Dette efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen som følge af COVID-19.

Læs mere her.